Zowel BSO Huize Hoogakker als Peuteropvang de Madelief streven naar professionele opvang in een huiselijke sfeer, waarbij wij een geborgen en liefdevolle omgeving bieden. Hierdoor kan ieder kind zich veilig en vertrouwd voelen. Dit vormt de basis voor hun ontwikkeling op eigen tempo, wijze en behoefte. We richten ons op de individuele behoeften en besteden aandacht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden en ontwikkelingsniveaus.

Peuteropvang De Madelief biedt in de ochtenden opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Binnen deze tijd is er een op de verschillende ontwikkelingsgebieden gericht activiteitenaanbod. Dit vormt de basis voor een optimale voorbereiding op de basisschool.

Buitenschoolse opvang Huize Hoogakker biedt opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Hier kunnen de kinderen zich naar eigen invulling ontspannen en uitleven na een drukke schooldag.

Ook kunnen de kinderen in deze tijd gebruik maken van het op de verschillende ontwikkelingsgebieden gerichte activiteitenaanbod.

Tijdens vakantieperioden vindt er gezamenlijke opvang plaats.

We streven naar:

• Huiselijke sfeer

• Ieder kind is uniek

• Ruimte voor vrij spel

• Bewustwording van dieren en natuur

• Aanbieden van regels, grenzen, waarden en normen

• Stimuleren van emotionele veiligheid, denk hierbij aan het mogen uiten van emoties

• Stimuleren van persoonlijke vaardigheden, zoals het vertrouwen op eigen kracht en vermogen. Het onderkennen en benutten van eigen talenten.

• Stimuleren van sociale vaardigheden, zoals het omgaan en aangaan van relaties met andere kinderen door middel van samenspel.